REHBERLİK SİSTEMİ

Penta rehberlik sistemi bireysel farklılıkları göz önüne alarak öğrence özel yetenek testi uygulayarak bunun sonucunda öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda bir yol haritası oluşturur.

Öğrenci ile yapılan görüşmelerde onun eksik yanlarının da farkına varılır Bu testler sonucunda öğrencinin zeka türü ve öğrenme stili belirlenir ve ona göre bir yol izlenir.

Eksik yönlerin tamamlanması ve başarı grafiğinin artması için çalışmalar başlar, bir takip sistemi oluşturularak görüşme günleri ve saatleri belirlenir. O zamana kadar tamamlanması gerekenlere, yapılacaklara öğrenci ile karar verilir. Kişiye özel çalışma programı oluşturularak öz disiplin sağlanmaya yardımcı olunur. Birlikte hareket etmek, uçuk ve gerçekleşmesi olası olmayan programlar yapmamak büyük önem taşır.

Aynı zamanda farklı derslere farklı çalışma teknikleri, öğrenme ve algı tipine göre çalışma, soru çözüm, test tekniği, okuduğunu anlama, bellekte tutma, sınav heyecanını orta seviyede tutma… gibi eğitsel içerik taşıyan pek çok konuda çalışmalar gerçekleşir.

Bu çalışmalar içinde eksik noktaları belirlemek için yüz yüze görüşmelerin dışında okul, dershane ziyaretleri, ev çalışmaları da yapılmaktadır.

Hedef belirlemede ve hedefinizi gerçekleştirme sürecinde PENTA REHBERLİK SERVİSİ her zaman yanınızdadır.


Eğitim Koçu Ne Yapar?

Sınava hazırlıkta öğrenci-okul-veli koordinasyonunu sağlamak, eğitimdeki sıkıntıları aşmak,öğrencinin diğer öğrencilerden farkını göz önünde bulundurup yol haritası çıkarmak, öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak,okul derslerini,deneme sınavlarını takip etmek, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olmak,test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlamak için geliştirilen eğitim öğretim programıdır.

Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin amacı sadece dersi vermek değildir. Çocuğun ödev ve yazılı takibi yapılmakta, sosyal aktivite çalışmaları ve sürekli yapılan rehberlikle iyi bir konuma getirilmektedir. Bunların neticesinde veliye rapor halinde öğrenci bilgilerinin ve çalışmalarının sunulduğu bir Eğitim Koçluğu sistemini uygulamaktayız.

Öğrenci ve velinin istekleri de göz önüne alınarak çocuğun ödev ve yazılı çalışmaları önceden belirlenip velilerimize rapor halinde sunulmaktadır. Hangi derste eksiği olduğu, bu konuda nasıl bir çalışma olması gerektiği noktasında velilerle işbirliği yapmaktayız.

Koçluk bir danışmanlık hizmetidir, eğitim koçluğu ise veli-öğrenci ilişkilerini düzenleyen, hem veliye hem de öğrenciye eğitim kaynaklı sorunlarda yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Bu çalışmalar içinde eksik noktaları belirlemek için yüz yüze görüşmelerin dışında okul, dershane ziyaretleri, ev çalışmaları da yapılmaktadır.

Eğitim koçunun neler yaptığına gelince; temel olarak bir öğrencinin;

 • Tüm eğitim hayatını organize eder,
 • Öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre meslek seçimi dahil geleceğini planlamasına yardımcı olur,
 • Değişimi sağlar
 • Bu değişimi sürdürebilir hale gelmesine yardımcı olur,
 • Korkularla baş edilmesine ve duyguları kontrol etmeye destek olur.
 • Tabii bunun sonucu kişinin hayatında başarı, mutluluk ve doyum olarak döner. Koçlar süreci yönetir, dolayısıyla koçluk süreç ve çözüm odaklıdır. Buna göre belli bir zaman koçluğun sürdürülmesi gerekir ki değişim hayatın bir parçası haline gelebilsin. Sonuç olarak, yaşamın her alanında destek olacak ve bu yolculukta yol arkadaşlığı yapacak koçluk oldukça etkilidir.

  Eğitim koçluğu; öğrencinin sadece akademik başarısı ile değil, tüm sorunları ile (okul, çevre, aile, ev hayatı vs…) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır. Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve Dershane idaresi ile pozitif etkileşim içinde olması gerekmektedir.

  Günümüzde öğrencilerin eğitim ve öğretimini direkt ve dolaylı yoldan etkileyen faktörler; aile, yakın çevre, okul çevresi, gelişen teknoloji ve imkanlar geçmiş eğitim hayatı şeklinde sayılabilir.

  PENTA KOÇLUK EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ