DİL PROGRAMI

Başka bir dilde yetkin olmak için iki tür yöntem vardır; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Penta Koçluk Eğim ve Danışmanlık Merkezinde ikinci dil edinimi uygulanır ve okul öncesinden başlayarak ilkokul yılları boyunca devam eder.

Penta Koçluk Eğim ve Danışmanlık Merkezinde yabancı dil derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiye erişebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği öğrenme ortamları sunmak üzere seçilir.

Bize sunulan bilgileri duyularımızla birleştirdiğimizde daha anlamlı ve kalıcı olmaktadır. Sadece dinleyerek bilgiyi edinmek yerine tadına bakarak, hissederek, görerek ve gözlemleyerek deneyimlemek kalıcılığın artmasını sağlar.

Penta Koçluk Eğim ve Danışmanlık Merkezi, yabancı dil eğitim programlarına entegre edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel tasarlanmış oyunlarla yabancı dil hakkında “bir şeyler” öğrenmenin, hatta ona maruz kalmanın da ötesinde yabancı dil eğitiminin bir parçası olurlar. Bu sebeple çok farklı öğrenme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı öğrenme ortamları ile kendi öğrenme modellerine, öğrenme tercihlerine ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

PENTA KOÇLUK EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ